>>SUY NGẪM: “Không nên quan trọng hóa vấn đề với một số người hoặc một số việc, hãy để tất cả thuận theo tự nhiên. Thế giới vốn lạnh lùng và ích kỉ, quá quan trọng một việc gì đó sẽ đánh mất những việc còn lại, kể cả giá trị bản thân„
HSBD nhắn với All: Chúc ngày mới tốt lành! Linh Phạm nhắn với 4R: Xin chào tất cả 500 anh em. Ông là ông Linh Vê lóc nhé Dương Mít nhắn với 4r: tôi muốn .. muốn .. muốn .. helo tuần mới Mrkubj nhắn với all: Lâu ko vô....chả biết còn ai nhớ mình ko T_______T Bom nhắn với Forum: 。◕‿◕。 Etv_kimhyunjoong nhắn với học sinh ba điình: sao dạo này diễn đàn buồn thế nhỉ..???? thandieusieuphet_116 nhắn với hocsinhbadinh.net: Đã lâu lắm rồi............. CONGDUONG_NGASON nhắn với ......: Em có phải là duyên tiền định của anh ko nhỉ? soonglala nhắn với bác bom xinh zai: chúc bác sinh nhật vui vẻ traiotnho_yc nhắn với ngoc tit: sinh nhật vui vẻ!hehe năm nay niềm vui nhân đôi đấy nhé!

BB Code

Explanation

BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.

Danh sách vB Code

 1. Đậm / Nghiêng / Gạch chân
 2. Màu sắc
 3. Size
 4. Font
 5. Highlight
 6. Trái / Phải / Giữa
 7. Thụt vào
 8. Email Linking
 9. URL Hyperlinking
 10. Liên kết chủ đề
 11. Liên kết bài viết
 12. Danh sách thứ tự / Đanh sách nâng cao
 13. Ảnh
 14. Videos
 15. Code
 16. PHP Code
 17. HTML Code
 18. Trích dẫn
 19. Stop BB Code Parsing
 20. Đính kèm
 21. CLIP
 22. Play Flash
 23. Play FLV
 24. Play nhạc trên google
 25. Google Docs
 26. Mention
 27. Movies
 28. mp3Player
 29. Play Nhạc
 30. PhotoBucket
 31. SPOILER
 32. SUB
 33. SUP
 34. Công thức
 35. Play nhạc trên youtube
Incorrect BB Code Usage:
 • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
 • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Đậm / Nghiêng / Gạch chân

Thẻ [b], [i] và [u] tương ứng cho phép bạn tạo chữ đậm, nghiêng và gạch chân.

  • [b]Giá trị[/b]
  • [i]Giá trị[/i]
  • [u]Giá trị[/u]
  Cách dùng
  • [b]đoạn văn này đậm[/b]
  • [i]đoạn văn này chữ nghiêng[/i]
  • [u]đoạn văn này gạch chân[/u]
  Ví dụ cách dùng
  • đoạn văn này đậm
  • đoạn văn này chữ nghiêng
  • đoạn văn này gạch chân
  Kết quả ví dụ

Màu sắc

Thẻ [color] cho phép bạn thay đổi màu sắc của văn bản.

 • [color=Tùy chọn]Giá trị[/color]
  Cách dùng
 • [color=blue]đoạn văn này màu xanh[/color]
  Ví dụ cách dùng
 • đoạn văn này màu xanh
  Kết quả ví dụ

Size

Thẻ [size] cho phép bạn thay đổi kích cỡ văn bản.

 • [size=Tùy chọn]Giá trị[/size]
  Cách dùng
 • [size=+2]đoạn văn này có kích cỡ gấp đôi bình thường[/size]
  Ví dụ cách dùng
 • đoạn văn này có kích cỡ gấp đôi bình thường
  Kết quả ví dụ

Font

Thẻ [font] cho phép bạn thay đổi font chữ của văn bản.

 • [font=Tùy chọn]Giá trị[/font]
  Cách dùng
 • [font=courier]đoạn văn này dùng font courier[/font]
  Ví dụ cách dùng
 • đoạn văn này dùng font courier
  Kết quả ví dụ

Trái / Phải / Giữa

Thẻ [left], [right] và [center] cho phép bạn thay đổi căn chỉnh văn bản.

  • [left]Giá trị[/left]
  • [center]Giá trị[/center]
  • [right]Giá trị[/right]
  Cách dùng
  • [left]this text is left-aligned[/left]
  • [center]đoạn văn này căn giữa[/center]
  • [right]this text is right-aligned[/right]
  Ví dụ cách dùng
 • this text is left-aligned
  đoạn văn này căn giữa
  this text is right-aligned
  Kết quả ví dụ

Thụt vào

Thẻ [indent] cho phép bạn đẩy thụt đoạn văn của bạn vào.

 • [indent]Giá trị[/indent]
  Cách dùng
 • [indent]đoạn văn này được thụt vào[/indent]
  Ví dụ cách dùng
 • đoạn văn này được thụt vào
  Kết quả ví dụ

Email Linking

The [email] tag allows you to link to an email address. You can include an optional parameter to 'name' your link.

  • [email]Giá trị[/email]
  • [email=Tùy chọn]Giá trị[/email]
  Cách dùng
  • [email]j.doe@example.com[/email]
  • [email=j.doe@example.com]Click Here to Email Me[/email]
  Ví dụ cách dùng
 • Kết quả ví dụ

URL Hyperlinking

Thẻ [url] cho phép bạn liên kết tới website hoặc file. Bạn có thể thêm tùy ý thông số 'Tên' trong liên kết..

Liên kết chủ đề

Thẻ [thread] cho phép bạn liên kết tới chủ đề bằng cách chỉ rõ thread id. Bạn có thể thêm tùy ý thông số 'Tên' trong liên kết.

  • [thread]threadid[/thread]
  • [thread=threadid]Giá trị[/thread]
  Cách dùng
  • [thread]42918[/thread]
  • [thread=42918]Click Me![/thread]
  (Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
  Ví dụ cách dùng
 • Kết quả ví dụ

Liên kết bài viết

Thẻ [post] cho phép bạn liên kết tới bài viết bằng cách chỉ định rõ post id. Bạn có thể thêm tùy ý thông số 'Tên' của liên kết.

Danh sách thứ tự

Thẻ [list] cho phép bạn tạo ra danh sách mà không chỉ định rõ thứ tự. Trong tùy chọn, mỗi nút được đánh dấu bằng thẻ [*].

 • [list]Giá trị[/list]
  Cách dùng
 • [list]
  [*]list item 1
  [*]list item 2
  [/list]
  Ví dụ cách dùng
  • list item 1
  • list item 2
  Kết quả ví dụ

Đanh sách nâng cao

Thẻ [list] cho phép bạn tạo ra danh sách có chỉ rõ thứ tự. Giá trị tùy chọn là 1 (cho danh sách số) hoặc A (cho danh sách chữ hoa) hoặc a (cho danh sách chữ thường) hoặc I (cho số La Mã hoa) hoặc i (cho số La Mã thường).

 • [list=Tùy chọn]Giá trị[/list]
  Cách dùng
 • [list=1]
  [*]list item 1
  [*]list item 2
  [/list]

  [list=A]
  [*]list item 1
  [*]list item 2
  [/list]

  [list=a]
  [*]list item 1
  [*]list item 2
  [/list]
  Ví dụ cách dùng
  1. list item 1
  2. list item 2
  1. list item 1
  2. list item 2
  1. list item 1
  2. list item 2
  Kết quả ví dụ

Ảnh

Thẻ [img] cho phép bạn chèn hình ảnh vào tỏng bài viết. Bạn cũng có thể kết hợp thẻ này cùng với thẻ [url] để tạo liên kết bằng ảnh.

 • [img]Giá trị[/img]
  Cách dùng
  • [img]http://hocsinhbadinh.net/diendan/images/styles/RoyalFlush/statusicon/forum_new-48.png[/img] (Not linked)
  • [url=http://www.example.com] [img]http://hocsinhbadinh.net/diendan/images/styles/RoyalFlush/statusicon/forum_new-48.png[/img] [/url] (Linked)
  Ví dụ cách dùng
  • (Not linked)
  • (Linked)
  Kết quả ví dụ

Videos

The [video] tag allows you to embed videos from various video services within your posts.

 • [video]Giá trị[/video]
  Cách dùng
  • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
  Ví dụ cách dùng
  Kết quả ví dụ

Code

Thẻ [code] được chuyển sang font có chiều cố định (đơn cách).

 • [code]Giá trị[/code]
  Cách dùng
 • [code]
  <script type="text/javascript">
  <!--
      alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  [/code]
  Ví dụ cách dùng
 • Code:
  <script type="text/javascript">
  <!--
  	alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  Kết quả ví dụ

PHP Code

Thẻ [php] có chức năng tương tự thẻ [code], nhưng nó nêu bật cú pháp của PHP. Mặc dù nó được thiết kế cho PHP, nó cũng có thể đánh dấu đúng một vài ngôn ngữ khác giống C.

 • [php]Giá trị[/php]
  Cách dùng
 • [php]
  $myvar = 'Hello World!';
  for ($i = 0; \$i < 10; \$i++)
  {
      echo $myvar . "\n";
  }
  [/php]
  Ví dụ cách dùng
 • PHP Code:
  $myvar 'Hello World!';
  for (
  $i 0$i 10$i++)
  {
      echo 
  $myvar "\n";

  Kết quả ví dụ

HTML Code

Thẻ [html] cho phép bạn làm nổi bật cú pháp của mã HTML.

 • [html]Giá trị[/html]
  Cách dùng
 • [html]
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  [/html]
  Ví dụ cách dùng
 • HTML Code:
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  Kết quả ví dụ

Trích dẫn

Thẻ [quote] cho phép bạn trích dẫn bài viết của ai đó.

  • [quote]Trích dẫn[/quote]
  • [quote=Tên sử dụng]Giá trị[/quote]
  Cách dùng
  • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe;87957]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  Ví dụ cách dùng
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Trích dẫn Trích dẫn bài viết của John Doe
   Lorem ipsum dolor sit amet
  • Trích dẫn Trích dẫn bài viết của John Doe Xem bài viết
   Lorem ipsum dolor sit amet
  Kết quả ví dụ

Highlight

Thẻ [highlight] cho phép bạn làm nổi bật 1 đoạn văn bản.

 • Cách dùng
  [highlight]Giá trị[/highlight]
 • Ví dụ cách dùng
  [highlight]đoạn văn này được làm nổi bật[/highlight]
 • Kết quả ví dụ
  đoạn văn này được làm nổi bật

Stop BB Code Parsing

The [noparse] tag allows you to stop the parsing of BB code.

 • [noparse][b]Giá trị[/b][/noparse]
  Cách dùng
 • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
  Ví dụ cách dùng
 • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
  Kết quả ví dụ

Đính kèm

The [attach] tag allows you to display an attachment in your post rather than at the bottom. It will only display attachments that belong to the post in which it is utilized.

 • [attach]attachmentid[/attach]
  Cách dùng
 • [attach]12345[/attach]
  Ví dụ cách dùng
 • Kết quả ví dụ

CLIP

 • [CLIP]Giá trị[/CLIP]
  Cách dùng
 • [CLIP]link[/CLIP]
  Ví dụ cách dùng
 • Kết quả ví dụ

Play Flash

Play FLV

Play nhạc trên google

 • [gvideo]Giá trị[/gvideo]
  Cách dùng
 • [gvideo]link[/gvideo]
  Ví dụ cách dùng
 • Google Video
  ERROR: If you can see this, then Google Video is down or you don't have Flash installed.
  Kết quả ví dụ

Google Docs

Mention

Mention an user to alert him or her to this post!

 • [mention]Giá trị[/mention]
  Cách dùng
 • [mention]Username[/mention]
  Ví dụ cách dùng
 • @
  Kết quả ví dụ

Movies

 • [movie]Giá trị[/movie]
  Cách dùng
 • [movie]link[/movie]
  Ví dụ cách dùng
 • Chúc bạn xem phim vui vẻ
  Nhấn Play để xem phim
  Kết quả ví dụ

mp3Player

 • [mp3]Giá trị[/mp3]
  Cách dùng
 • [mp3][/mp3]
  Ví dụ cách dùng
 • Kết quả ví dụ

Play Nhạc

PhotoBucket

Lets you place a Photobucket slideshow on your thread, just remove the following from the direct link you can get from photobucket ?action=view¤t= That must be removed to work!

 • [PhotoBucket]Giá trị[/PhotoBucket]
  Cách dùng
 • [photobucket]http://s284.photobucket.com/albums/ll6/gfxlounge_bucket/Slide%20test/6b14c399.pbw[/photobucket]
  Ví dụ cách dùng
 • Kết quả ví dụ

SPOILER

Hide/Show Message

 • [SPOIL]Giá trị[/SPOIL]
  Cách dùng
 • [SPOIL=Click để xem nội dung]Text bạn muốn điền[/SPOIL]
  Ví dụ cách dùng
 • [SPOIL=Click để xem nội dung]Text bạn muốn điền[/SPOIL]
  Kết quả ví dụ

SUB

 • [SUB]Giá trị[/SUB]
  Cách dùng
 • [sub]ct[/sub]
  Ví dụ cách dùng
 • ct
  Kết quả ví dụ

SUP

 • [SUP]Giá trị[/SUP]
  Cách dùng
 • [sup]ct[/sup]
  Ví dụ cách dùng
 • ct
  Kết quả ví dụ

Công thức

 • [tex]Giá trị[/tex]
  Cách dùng
 • [tex]tex[/tex]
  Ví dụ cách dùng
 • Kết quả ví dụ

Play nhạc trên youtube

 • [youtube]Giá trị[/youtube]
  Cách dùng
 • [youtube]link[/youtube]
  Ví dụ cách dùng
 • YouTube Video
  ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  Kết quả ví dụ