>>SUY NGẪM: “Có những điều mà 1 ngưòi không biết, 2 người không biết, 3 người , 4 người... cũng không biết thì đơn giản là họ có biết cái quái gì đâu„
HSBD nhắn với All: Chúc ngày mới tốt lành! Linh Phạm nhắn với 4R: Xin chào tất cả 500 anh em. Ông là ông Linh Vê lóc nhé Dương Mít nhắn với 4r: tôi muốn .. muốn .. muốn .. helo tuần mới Mrkubj nhắn với all: Lâu ko vô....chả biết còn ai nhớ mình ko T_______T Bom nhắn với Forum: 。◕‿◕。 Etv_kimhyunjoong nhắn với học sinh ba điình: sao dạo này diễn đàn buồn thế nhỉ..???? thandieusieuphet_116 nhắn với hocsinhbadinh.net: Đã lâu lắm rồi............. CONGDUONG_NGASON nhắn với ......: Em có phải là duyên tiền định của anh ko nhỉ? soonglala nhắn với bác bom xinh zai: chúc bác sinh nhật vui vẻ traiotnho_yc nhắn với ngoc tit: sinh nhật vui vẻ!hehe năm nay niềm vui nhân đôi đấy nhé!

Smilies

Explanation

'Smilies' là những hình ảnh nhỏ mà bạn có thể sử dụng để biểu thị cảm xúc. Nếu bạn đã sử dụng qua email hoặc chat, chắc bạn đã biết chúng. Những ký tự được chỉ định sẽ tự động biến đổi thành smilies.

Nếu bạn muốn tắt smilies trong bài viết bạn tạo ra, bạn có thể chọn 'Tắt Smilies' khi viết bài. Nó rất hữu ích khi bạn viết mã chương trình mà không muốn ;) bị chuyển thành smile!

Danh sách Smilie

Ký tự nhập
Ảnh nhận được
Ý nghĩa
 • Smiles1
 • :))
  21
  21
 • 8-|
  29
  29
 • (:|
  37
  37
 • :-w
  45
  45
 • :-bd
  113
  113
 • :-o
  13
  13
 • b-(
  66
  66
 • o-+
  74
  74
 • ~X(
  102
  102
 • [-x
  16
  16
 • :!!
  110
  110
 • :(
  2
  2
 • 3:-O
  50
  50
 • *-:)
  58
  58
 • #:-S
  18
  18
 • :-B
  26
  26
 • :O)
  34
  34
 • :-SS
  42
  42
 • :P
  10
  10
 • [-O<
  63
  63
 • ;))
  71
  71
 • (*)
  79
  79
 • %-(
  107
  107
 • **==
  55
  55
 • :>
  15
  15
 • /:)
  23
  23
 • :-&
  31
  31
 • :-?
  39
  39
 • >:P
  47
  47
 • :bz
  115
  115
 • :-/
  7
  7
 • [-X
  68
  68
 • :-@
  76
  76
 • :-t
  104
  104
 • :-q
  112
  112
 • :D
  4
  4
 • ~:>
  52
  52
 • =:)
  60
  60
 • :((
  20
  20
 • I-)
  28
  28
 • <:-P
  36
  36
 • :^o
  44
  44
 • =((
  12
  12
 • :-"
  65
  65
 • o=>
  73
  73
 • :-c
  101
  101
 • :sr
  8
  8
 • X_X
  109
  109
 • :)
  1
  1
 • ~O)
  57
  57
 • :-s
  17
  17
 • O:-)
  25
  25
 • [-(
  33
  33
 • =D>
  41
  41
 • :@)
  49
  49
 • :">
  9
  9
 • :-L
  62
  62
 • >:/
  70
  70
 • :-j
  78
  78
 • :-??
  106
  106
 • >:D<
  6
  6
 • %%-
  54
  54
 • X(
  14
  14
 • :|
  22
  22
 • L-)
  30
  30
 • =P~
  38
  38
 • :-<
  46
  46
 • ^#(^
  114
  114
 • :)>-
  67
  67
 • (%)
  75
  75
 • :-h
  103
  103
 • \m/
  111
  111
 • ;)
  3
  3
 • :(|)
  51
  51
 • 8-X
  59
  59
 • >:)
  19
  19
 • =;
  27
  27
 • 8-}
  35
  35
 • @-)
  43
  43
 • :-*
  11
  11
 • $-)
  64
  64
 • o->
  72
  72
 • :)]
  100
  100
 • :o3
  108
  108
 • (~~)
  56
  56
 • B-)
  16
  16
 • =))
  24
  24
 • :-$
  32
  32
 • #-o
  40
  40
 • <):)
  48
  48
 • :x
  8
  8
 • \:D/
  69
  69
 • ^:)^
  77
  77
 • 8->
  105
  105
 • ;;)
  5
  5
 • @};-
  53
  53
 • >-)
  61
  61
 • Smiles2
 • :smile50:
  sm250
  sm250
 • :smile47:
  sm247
  sm247
 • :smile07:
  sm207
  sm207
 • :smile15:
  sm215
  sm215
 • :smile23:
  sm223
  sm223
 • :smile31:
  sm231
  sm231
 • :smile39:
  sm239
  sm239
 • :smile04:
  sm204
  sm204
 • :smile12:
  sm212
  sm212
 • :smile20:
  sm220
  sm220
 • :smile28:
  sm228
  sm228
 • :smile36:
  sm236
  sm236
 • :smile44:
  sm244
  sm244
 • :smile01:
  sm201
  sm201
 • :smile09:
  sm209
  sm209
 • :smile17:
  sm217
  sm217
 • :smile25:
  sm225
  sm225
 • :smile33:
  sm233
  sm233
 • :smile41:
  :sm241
  :sm241
 • :smile49:
  sm249
  sm249
 • :smile06:
  sm206
  sm206
 • :smile14:
  sm214
  sm214
 • :smile52:
  sm252
  sm252
 • :smile30:
  sm230
  sm230
 • :smile38:
  sm238
  sm238
 • :smile46:
  sm246
  sm246
 • :smile03:
  sm203
  sm203
 • :smile11:
  sm211
  sm211
 • :smile19:
  sm219
  sm219
 • :smile27:
  sm227
  sm227
 • :smile35:
  sm235
  sm235
 • :smile43:
  sm243
  sm243
 • :smile51:
  sm251
  sm251
 • :smile08:
  sm208
  sm208
 • :smile16:
  sm216
  sm216
 • :smile24:
  sm224
  sm224
 • :smile32:
  sm232
  sm232
 • :smile40:
  sm240
  sm240
 • :smile48:
  sm248
  sm248
 • :smile05:
  sm205
  sm205
 • :smile13:
  sm213
  sm213
 • :smile21:
  sm221
  sm221
 • :smile29:
  sm229
  sm229
 • :smile37:
  sm237
  sm237
 • :smile45:
  sm245
  sm245
 • :smile02:
  sm202
  sm202
 • :smile10:
  sm210
  sm210
 • :smile18:
  sm218
  sm218
 • :smile26:
  sm226
  sm226
 • :smile34:
  sm234
  sm234
 • :smile42:
  sm242
  sm242
 • Smiles3
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :date:
  Date
  Date
 • :help:
  Help
  Help
 • :shakehands:
  Shakehands
  Shakehands
 • :adore:
  Adore
  Adore
 • :TFR9C:
  TFR9C
  TFR9C
 • :creep:
  Creep
  Creep
 • :flybye:
  Flybye
  Flybye
 • :ridinghorse:
  Ridinghorse
  Ridinghorse
 • :bday:
  Bday
  Bday
 • :stupido:
  Stupido
  Stupido
 • :ciao:
  Ciao
  Ciao
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :liondance:
  Liondance
  Liondance
 • :sign0076:
  Sign0076
  Sign0076
 • :BadSmell:
  BadSmell
  BadSmell
 • :sign0181:
  Sign0181
  Sign0181
 • :trytofly:
  Trytofly
  Trytofly
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dancing:
  Dancing
  Dancing
 • :Gandhi:
  Gandhi
  Gandhi
 • :saint:
  Saint
  Saint
 • :167:
  167
  167
 • :Surprise2:
  Surprise2
  Surprise2
 • :congrats:
  Congrats
  Congrats
 • :flowers:
  Flowers
  Flowers
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :bath:
  Bath
  Bath
 • :star:
  Star
  Star
 • :rock2:
  Rock
  Rock
 • :cheers:
  Cheers
  Cheers
 • :deal:
  Deal
  Deal
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :shock.:
  Shock.
  Shock.
 • :alberteinstein:
  Alberteinstein
  Alberteinstein
 • :sign0079:
  Sign0079
  Sign0079
 • :TFRB3:
  TFRB3
  TFRB3
 • :bored.:
  Bored.
  Bored.
 • :damnmate:
  Damnmate
  Damnmate
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :RockOn - not mine:
  RockOn  Not Mine
  RockOn Not Mine
 • :2dca3op:
  2dca3op
  2dca3op
 • :superman:
  Superman
  Superman
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :five:
  Five
  Five
 • :maskgun:
  Maskgun
  Maskgun
 • :hihihi:
  Hihihi
  Hihihi
 • :banana - not mine:
  Banana  Not Mine
  Banana Not Mine
 • :smokin:
  Smokin
  Smokin
 • :vroam:
  Vroam
  Vroam
 • Smiles4
 • :iloveai:
  Iloveai
  Iloveai
 • :l:
  L
  L
 • :l_book:
  L Book
  L Book
 • :mebiro_01:
  Mebiro 01
  Mebiro 01
 • :good:
  Good
  Good
 • :hug11:
  hug
  hug
 • :rain:
  Rain
  Rain
 • :excl:
  Excl
  Excl
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :gdluck_2:
  Gdluck 2
  Gdluck 2
 • :uglyhammer:
  Uglyhammer
  Uglyhammer
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :4ever:
  4ever
  4ever
 • :connie_25_2:
  Connie 25 2
  Connie 25 2
 • :crazy_devil:
  Crazy Devil
  Crazy Devil
 • :kiss_2:
  Kiss 2
  Kiss 2
 • :loading_anim:
  Loading Anim
  Loading Anim
 • :mail1_2:
  Mail1 2
  Mail1 2
 • :music:
  Music
  Music
 • :girl_cray:
  Girl Cray
  Girl Cray
 • :vader:
  Vader
  Vader
 • :iagree:
  Iagree
  Iagree
 • :drag_01_2:
  Drag 01 2
  Drag 01 2
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :flag_of_truce:
  Flag Of Truce
  Flag Of Truce
 • :tatice_06:
  Tatice 06
  Tatice 06
 • :violent:
  Violent
  Violent
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :congrates:
  Congrates
  Congrates
 • :connie_running:
  Connie Running
  Connie Running
 • :Police:
  Police
  Police
 • :ireful:
  Ireful
  Ireful
 • :lam:
  Lam
  Lam
 • :l_moto:
  L Moto
  L Moto
 • :moa:
  Moa
  Moa
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :rap_2:
  Rap 2
  Rap 2
 • :fans_2:
  Fans 2
  Fans 2
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :viannen_01:
  Viannen 01
  Viannen 01
 • :birthday:
  Birthday
  Birthday
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :cards:
  Cards
  Cards
 • :connie_37:
  Connie 37
  Connie 37
 • :party:
  Party
  Party
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :kklap_2:
  Kklap 2
  Kklap 2
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :Mauridia_05_2:
  Mauridia 05 2
  Mauridia 05 2
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :gogo:
  Gogo
  Gogo
 • :icon10:
  Icon10
  Icon10
 • :punish2:
  Punish2
  Punish2
 • :d_birthday:
  D Birthday
  D Birthday
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :gdluck:
  Gdluck
  Gdluck
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :brunette:
  Brunette
  Brunette
 • :weeper_01:
  Weeper 01
  Weeper 01
 • :connie_25:
  Connie 25
  Connie 25
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :likeit:
  Likeit
  Likeit
 • :mail1:
  Mail1
  Mail1
 • :mod_11:
  Mod 11
  Mod 11
 • [..]
  Transformer
  Transformer
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :fechten2_2:
  Fechten2 2
  Fechten2 2
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :wub:
  Wub
  Wub
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :connie_dancegirl_2:
  Connie Dancegirl 2
  Connie Dancegirl 2
 • :piano1:
  Piano1
  Piano1
 • :drag_01:
  Drag 01
  Drag 01
 • :iloveposting:
  Iloveposting
  Iloveposting
 • :Laie_51:
  Laie 51
  Laie 51
 • :l_book_2:
  L Book 2
  L Book 2
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :guns:
  Guns
  Guns
 • :rap:
  Rap
  Rap
 • :fans:
  Fans
  Fans
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :unsure:
  Unsure
  Unsure
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :whatever_02:
  Whatever 02
  Whatever 02
 • :bs_nostealinganythi
  Bs Nostealinganything 2
  Bs Nostealinganything 2
 • :connie_33:
  Connie 33
  Connie 33
 • :crigon_04:
  Crigon 04
  Crigon 04
 • :kklap:
  Kklap
  Kklap
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :Mauridia_05:
  Mauridia 05
  Mauridia 05
 • :offtopic2:
  Offtopic2
  Offtopic2
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :iagree_2:
  Iagree 2
  Iagree 2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :rose5wd:
  Rose5wd
  Rose5wd
 • :gdjob:
  Gdjob
  Gdjob
 • :thankx:
  Thankx
  Thankx
 • :bs_nostealinganythi
  Bs Nostealinganything
  Bs Nostealinganything
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :air_kiss:
  Air Kiss
  Air Kiss
 • :yay:
  Yay
  Yay
 • :connie_19:
  Connie 19
  Connie 19
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :preved:
  Preved
  Preved
 • :kez_11:
  Kez 11
  Kez 11
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :moa_2:
  Moa 2
  Moa 2
 • :ar!
  Pirate 2
  Pirate 2
 • :riet:
  Riet
  Riet
 • :fechten2:
  Fechten2
  Fechten2
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :viannen_35:
  Viannen 35
  Viannen 35
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :close:
  Close
  Close
 • :connie_dancegirl:
  Connie Dancegirl
  Connie Dancegirl
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • Ho Do
 • :hd_39:
  hd_39
  hd_39
 • :hd_47:
  hd_47
  hd_47
 • :hd_55:
  hd_55
  hd_55
 • :hd_63:
  hd_63
  hd_63
 • :hd_71:
  hd_71
  hd_71
 • :hd_4:
  hd_4
  hd_4
 • :hd_12:
  hd_12
  hd_12
 • :hd_20:
  hd_20
  hd_20
 • :hd_28:
  hd_28
  hd_28
 • :hd_36:
  hd_36
  hd_36
 • :hd_44:
  hd_44
  hd_44
 • :hd_52:
  hd_52
  hd_52
 • :hd_60:
  hd_6
  hd_6
 • :hd_68:
  hd_68
  hd_68
 • :hd_33:
  hd_33
  hd_33
 • :hd_1:
  hd_1
  hd_1
 • :hd_9:
  hd_9
  hd_9
 • :hd_17:
  hd_17
  hd_17
 • :hd_25:
  hd_25
  hd_25
 • :hd_41:
  hd_41
  hd_41
 • :hd_49:
  hd_49
  hd_49
 • :hd_57:
  hd_57
  hd_57
 • :hd_65:
  hd_65
  hd_65
 • :hd_30:
  hd_30
  hd_30
 • :hd_6:
  hd_6
  hd_6
 • :hd_14:
  hd_14
  hd_14
 • :hd_22:
  hd_22
  hd_22
 • :hd_38:
  hd_38
  hd_38
 • :hd_46:
  hd_46
  hd_46
 • :hd_54:
  hd_54
  hd_54
 • :hd_62:
  hd_62
  hd_62
 • :hd_70:
  hd_70
  hd_70
 • :hd_3:
  hd_3
  hd_3
 • :hd_11:
  hd_11
  hd_11
 • :hd_19:
  hd_19
  hd_19
 • :hd_27:
  hd_27
  hd_27
 • :hd_35:
  hd_35
  hd_35
 • :hd_43:
  hd_43
  hd_43
 • :hd_51:
  hd_51
  hd_51
 • :hd_59:
  hd_59
  hd_59
 • :hd_67:
  hd_67
  hd_67
 • :hd_32:
  hd_32
  hd_32
 • :hd_8
  hd_8
  hd_8
 • :hd_16:
  hd_16
  hd_16
 • :hd_24:
  hd_24
  hd_24
 • :hd_40:
  hd_40
  hd_40
 • :hd_48:
  hd_48
  hd_48
 • :hd_56:
  hd_56
  hd_56
 • :hd_64:
  hd_64
  hd_64
 • :hd_72:
  hd_72
  hd_72
 • :hd_29:
  hd_29
  hd_29
 • :hd_5:
  hd_5
  hd_5
 • :hd_13:
  hd_13
  hd_13
 • :hd_21:
  hd_21
  hd_21
 • :hd_37:
  hd_37
  hd_37
 • :hd_45:
  hd_45
  hd_45
 • :hd_53:
  hd_53
  hd_53
 • :hd_61:
  hd_61
  hd_61
 • :hd_69:
  hd_69
  hd_69
 • :hd_2:
  hd_2
  hd_2
 • :hd_10:
  hd_10
  hd_10
 • :hd_18:
  hd_18
  hd_18
 • :hd_26:
  hd_26
  hd_26
 • :hd_34:
  hd_34
  hd_34
 • :hd_42:
  hd_42
  hd_42
 • :hd_50:
  hd_5
  hd_5
 • :hd_58:
  hd_58
  hd_58
 • :hd_66:
  hd_66
  hd_66
 • :hd_31:
  hd_31
  hd_31
 • :hd_7:
  hd_7
  hd_7
 • :hd_15:
  hd_15
  hd_15
 • :hd_23:
  hd_23
  hd_23
 • Baby Soldier
 • :bbs_19:
  bbs_19
  bbs_19
 • :bbs_110:
  bbs_110
  bbs_110
 • :bbs_70:
  bbs_70
  bbs_70
 • :bbs_4:
  bbs_4
  bbs_4
 • :bbs_78:
  bbs_78
  bbs_78
 • :bbs_86:
  bbs_86
  bbs_86
 • :bbs_94:
  bbs_94
  bbs_94
 • :bbs_102:
  bbs_102
  bbs_102
 • :bbs_67:
  bbs_67
  bbs_67
 • :bbs_27:
  bbs_27
  bbs_27
 • :bbs_118:
  bbs_118
  bbs_118
 • :bbs_35:
  bbs_35
  bbs_35
 • :bbs_43:
  bbs_43
  bbs_43
 • :bbs_51:
  bbs_51
  bbs_51
 • :bbs_59:
  bbs_59
  bbs_59
 • :bbs_107:
  bbs_107
  bbs_107
 • :bbs_24:
  bbs_24
  bbs_24
 • :bbs_7:
  bbs_7
  bbs_7
 • :bbs_75:
  bbs_75
  bbs_75
 • :bbs_83:
  bbs_83
  bbs_83
 • :bbs_91:
  bbs_91
  bbs_91
 • :bbs_99:
  bbs_99
  bbs_99
 • :bbs_16:
  bbs_16
  bbs_16
 • :bbs_64:
  bbs_64
  bbs_64
 • :bbs_115:
  bbs_115
  bbs_115
 • :bbs_32:
  bbs_32
  bbs_32
 • :bbs_40:
  bbs_40
  bbs_40
 • :bbs_48:
  bbs_48
  bbs_48
 • :bbs_56:
  bbs_56
  bbs_56
 • :bbs_21:
  bbs_21
  bbs_21
 • :bbs_112:
  bbs_112
  bbs_112
 • :bbs_10:
  bbs_10
  bbs_10
 • :bbs_72:
  bbs_72
  bbs_72
 • :bbs_2:
  bbs_2
  bbs_2
 • :bbs_80:
  bbs_80
  bbs_80
 • :bbs_88:
  bbs_88
  bbs_88
 • :bbs_96:
  bbs_96
  bbs_96
 • :bbs_13:
  bbs_13
  bbs_13
 • :bbs_104:
  bbs_104
  bbs_104
 • :bbs_69:
  bbs_69
  bbs_69
 • :bbs_29:
  bbs_29
  bbs_29
 • :bbs_120:
  bbs_120
  bbs_120
 • :bbs_37:
  bbs_37
  bbs_37
 • :bbs_45:
  bbs_45
  bbs_45
 • :bbs_53:
  bbs_53
  bbs_53
 • :bbs_61:
  bbs_61
  bbs_61
 • :bbs_18:
  bbs_18
  bbs_18
 • :bbs_109:
  bbs_109
  bbs_109
 • :bbs_26:
  bbs_26
  bbs_26
 • :bbs_5:
  bbs_5
  bbs_5
 • :bbs_77:
  bbs_77
  bbs_77
 • :bbs_85:
  bbs_85
  bbs_85
 • :bbs_93:
  bbs_93
  bbs_93
 • :bbs_101:
  bbs_101
  bbs_101
 • :bbs_66:
  bbs_66
  bbs_66
 • :bbs_117:
  bbs_117
  bbs_117
 • :bbs_34:
  bbs_34
  bbs_34
 • :bbs_42:
  bbs_42
  bbs_42
 • :bbs_50:
  bbs_50
  bbs_50
 • :bbs_58:
  bbs_58
  bbs_58
 • :bbs_106:
  bbs_106
  bbs_106
 • :bbs_23:
  bbs_23
  bbs_23
 • :bbs_8:
  bbs_8
  bbs_8
 • :bbs_74:
  bbs_74
  bbs_74
 • :bbs_82:
  bbs_82
  bbs_82
 • :bbs_90:
  bbs_90
  bbs_90
 • :bbs_98:
  bbs_98
  bbs_98
 • :bbs_15:
  bbs_15
  bbs_15
 • :bbs_63:
  bbs_63
  bbs_63
 • :bbs_114:
  bbs_114
  bbs_114
 • :bbs_31:
  bbs_31
  bbs_31
 • :bbs_122:
  bbs_122
  bbs_122
 • :bbs_39:
  bbs_39
  bbs_39
 • :bbs_47:
  bbs_47
  bbs_47
 • :bbs_55:
  bbs_55
  bbs_55
 • :bbs_20:
  bbs_20
  bbs_20
 • :bbs_111:
  bbs_111
  bbs_111
 • :bbs_11:
  bbs_11
  bbs_11
 • :bbs_71:
  bbs_71
  bbs_71
 • :bbs_3:
  bbs_3
  bbs_3
 • :bbs_79:
  bbs_79
  bbs_79
 • :bbs_87:
  bbs_87
  bbs_87
 • :bbs_95:
  bbs_95
  bbs_95
 • :bbs_12:
  bbs_12
  bbs_12
 • :bbs_103:
  bbs_103
  bbs_103
 • :bbs_68:
  bbs_68
  bbs_68
 • :bbs_28:
  bbs_28
  bbs_28
 • :bbs_119:
  bbs_119
  bbs_119
 • :bbs_36:
  bbs_36
  bbs_36
 • :bbs_44:
  bbs_44
  bbs_44
 • :bbs_52:
  bbs_52
  bbs_52
 • :bbs_60:
  bbs_60
  bbs_60
 • :bbs_17:
  bbs_17
  bbs_17
 • :bbs_108:
  bbs_108
  bbs_108
 • :bbs_25:
  bbs_25
  bbs_25
 • :bbs_6:
  bbs_6
  bbs_6
 • :bbs_76:
  bbs_76
  bbs_76
 • :bbs_84:
  bbs_84
  bbs_84
 • :bbs_92:
  bbs_92
  bbs_92
 • :bbs_100:
  bbs_100
  bbs_100
 • :bbs_65:
  bbs_65
  bbs_65
 • :bbs_116:
  bbs_116
  bbs_116
 • :bbs_33:
  bbs_33
  bbs_33
 • :bbs_41:
  bbs_41
  bbs_41
 • :bbs_49:
  bbs_49
  bbs_49
 • :bbs_57:
  bbs_57
  bbs_57
 • :bbs_22:
  bbs_22
  bbs_22
 • :bbs_9:
  bbs_9
  bbs_9
 • :bbs_73:
  bbs_73
  bbs_73
 • :bbs_1:
  bbs_1
  bbs_1
 • :bbs_81:
  bbs_81
  bbs_81
 • :bbs_89:
  bbs_89
  bbs_89
 • :bbs_97:
  bbs_97
  bbs_97
 • :bbs_14:
  bbs_14
  bbs_14
 • :bbs_105:
  bbs_105
  bbs_105
 • :bbs_62:
  bbs_62
  bbs_62
 • :bbs_113:
  bbs_113
  bbs_113
 • :bbs_30:
  bbs_30
  bbs_30
 • :bbs_121:
  bbs_121
  bbs_121
 • :bbs_38:
  bbs_38
  bbs_38
 • :bbs_46:
  bbs_46
  bbs_46
 • :bbs_54:
  bbs_54
  bbs_54
 • BinhSua
 • :bs_1:
  bs_1
  bs_1
 • :bs_66:
  bs_66
  bs_66
 • :bs_74:
  bs_74
  bs_74
 • :bs_150:
  bs_150
  bs_150
 • :bs_82:
  bs_82
  bs_82
 • :bs_158:
  bs_158
  bs_158
 • :bs_90:
  bs_90
  bs_90
 • :bs_166:
  bs_166
  bs_166
 • :bs_98:
  bs_98
  bs_98
 • :bs_173:
  bs_173
  bs_173
 • :bs_4:
  bs_4
  bs_4
 • :bs_139:
  bs_139
  bs_139
 • :bs_36:
  bs_36
  bs_36
 • :bs_107:
  bs_107
  bs_107
 • :bs_28:
  bs_28
  bs_28
 • :bs_115:
  bs_115
  bs_115
 • :bs_20:
  bs_20
  bs_20
 • :bs_47:
  bs_47
  bs_47
 • :bs_123:
  bs_123
  bs_123
 • :bs_12:
  bs_12
  bs_12
 • :bs_55:
  bs_55
  bs_55
 • :bs_131:
  bs_131
  bs_131
 • :bs_63:
  bs_63
  bs_63
 • :bs_71:
  bs_71
  bs_71
 • :bs_147:
  bs_147
  bs_147
 • :bs_79:
  bs_79
  bs_79
 • :bs_155:
  bs_155
  bs_155
 • :bs_87:
  bs_87
  bs_87
 • :bs_163:
  bs_163
  bs_163
 • :bs_95:
  bs_95
  bs_95
 • :bs_170:
  bs_170
  bs_170
 • :bs_103:
  bs_103
  bs_103
 • :bs_136:
  bs_136
  bs_136
 • :bs_144:
  bs_144
  bs_144
 • :bs_39:
  bs_39
  bs_39
 • :bs_104:
  bs_104
  bs_104
 • :bs_31:
  bs_31
  bs_31
 • :bs_112:
  bs_112
  bs_112
 • :bs_23:
  bs_23
  bs_23
 • :bs_44:
  bs_44
  bs_44
 • :bs_120:
  bs_120
  bs_120
 • :bs_15:
  bs_15
  bs_15
 • :bs_52:
  bs_52
  bs_52
 • :bs_128:
  bs_128
  bs_128
 • :bs_7:
  bs_7
  bs_7
 • :bs_60:
  bs_60
  bs_60
 • :bs_68:
  bs_68
  bs_68
 • :bs_76:
  bs_76
  bs_76
 • :bs_152:
  bs_152
  bs_152
 • :bs_84:
  bs_84
  bs_84
 • :bs_160:
  bs_160
  bs_160
 • :bs_92:
  bs_92
  bs_92
 • :bs_168:
  bs_168
  bs_168
 • :bs_100:
  bs_100
  bs_100
 • :bs_2:
  bs_2
  bs_2
 • :bs_141:
  bs_141
  bs_141
 • :bs_34:
  bs_34
  bs_34
 • :bs_109:
  bs_109
  bs_109
 • :bs_26:
  bs_26
  bs_26
 • :bs_41:
  bs_41
  bs_41
 • :bs_117:
  bs_117
  bs_117
 • :bs_18:
  bs_18
  bs_18
 • :bs_49:
  bs_49
  bs_49
 • :bs_125:
  bs_125
  bs_125
 • :bs_10:
  bs_10
  bs_10
 • :bs_57:
  bs_57
  bs_57
 • :bs_133:
  bs_133
  bs_133
 • :bs_65:
  bs_65
  bs_65
 • :bs_73:
  bs_73
  bs_73
 • :bs_149:
  bs_149
  bs_149
 • :bs_81:
  bs_81
  bs_81
 • :bs_157:
  bs_157
  bs_157
 • :bs_89:
  bs_89
  bs_89
 • :bs_165:
  bs_165
  bs_165
 • :bs_97:
  bs_97
  bs_97
 • :bs_172:
  bs_172
  bs_172
 • :bs_5:
  bs_5
  bs_5
 • :bs_138:
  bs_138
  bs_138
 • :bs_146:
  bs_146
  bs_146
 • :bs_37:
  bs_37
  bs_37
 • :bs_106:
  bs_106
  bs_106
 • :bs_29:
  bs_29
  bs_29
 • :bs_114:
  bs_114
  bs_114
 • :bs_21:
  bs_21
  bs_21
 • :bs_46:
  bs_46
  bs_46
 • :bs_122:
  bs_122
  bs_122
 • :bs_13:
  bs_13
  bs_13
 • :bs_54:
  bs_54
  bs_54
 • :bs_130:
  bs_130
  bs_130
 • :bs_62:
  bs_62
  bs_62
 • :bs_70:
  bs_70
  bs_70
 • :bs_78:
  bs_78
  bs_78
 • :bs_154:
  bs_154
  bs_154
 • :bs_86:
  bs_86
  bs_86
 • :bs_162:
  bs_162
  bs_162
 • :bs_94:
  bs_94
  bs_94
 • :bs_169_2:
  bs_169
  bs_169
 • :bs_102:
  bs_102
  bs_102
 • :bs_135:
  bs_135
  bs_135
 • :bs_143:
  bs_143
  bs_143
 • :bs_32:
  bs_32
  bs_32
 • :bs_111:
  bs_111
  bs_111
 • :bs_24:
  bs_24
  bs_24
 • :bs_43:
  bs_43
  bs_43
 • :bs_119:
  bs_119
  bs_119
 • :bs_16:
  bs_16
  bs_16
 • :bs_51:
  bs_51
  bs_51
 • :bs_127:
  bs_127
  bs_127
 • :bs_8:
  bs_8
  bs_8
 • :bs_59:
  bs_59
  bs_59
 • :bs_67:
  bs_67
  bs_67
 • :bs_75:
  bs_75
  bs_75
 • :bs_151:
  bs_151
  bs_151
 • :bs_83:
  bs_83
  bs_83
 • :bs_159:
  bs_159
  bs_159
 • :bs_91:
  bs_91
  bs_91
 • :bs_167:
  bs_167
  bs_167
 • :bs_99:
  bs_99
  bs_99
 • :bs_3:
  bs_3
  bs_3
 • :bs_140:
  bs_140
  bs_140
 • :bs_35:
  bs_35
  bs_35
 • :bs_108:
  bs_108
  bs_108
 • :bs_27:
  bs_27
  bs_27
 • :bs_40:
  bs_40
  bs_40
 • :bs_116:
  bs_116
  bs_116
 • :bs_19:
  bs_19
  bs_19
 • :bs_48:
  bs_48
  bs_48
 • :bs_124:
  bs_124
  bs_124
 • :bs_11:
  bs_11
  bs_11
 • :bs_56:
  bs_56
  bs_56
 • :bs_132:
  bs_132
  bs_132
 • :bs_64:
  bs_64
  bs_64
 • :bs_72:
  bs_72
  bs_72
 • :bs_148:
  bs_148
  bs_148
 • :bs_80:
  bs_80
  bs_80
 • :bs_156:
  bs_156
  bs_156
 • :bs_88:
  bs_88
  bs_88
 • :bs_164:
  bs_164
  bs_164
 • :bs_96:
  bs_96
  bs_96
 • :bs_171:
  bs_171
  bs_171
 • :bs_137:
  bs_137
  bs_137
 • :bs_145:
  bs_145
  bs_145
 • :bs_38:
  bs_38
  bs_38
 • :bs_105:
  bs_105
  bs_105
 • :bs_30:
  bs_30
  bs_30
 • :bs_113:
  bs_113
  bs_113
 • :bs_22:
  bs_22
  bs_22
 • :bs_45:
  bs_45
  bs_45
 • :bs_121:
  bs_121
  bs_121
 • :bs_14:
  bs_14
  bs_14
 • :bs_53:
  bs_53
  bs_53
 • :bs_129:
  bs_129
  bs_129
 • :bs_6:
  bs_6
  bs_6
 • :bs_61:
  bs_61
  bs_61
 • :bs_69:
  bs_69
  bs_69
 • :bs_77:
  bs_77
  bs_77
 • :bs_153:
  bs_153
  bs_153
 • :bs_85:
  bs_85
  bs_85
 • :bs_161:
  bs_161
  bs_161
 • :bs_93:
  bs_93
  bs_93
 • :bs_169:
  bs_169
  bs_169
 • :bs_101:
  bs_101
  bs_101
 • :bs_142:
  bs_142
  bs_142
 • :bs_33:
  bs_33
  bs_33
 • :bs_110:
  bs_110
  bs_110
 • :bs_25:
  bs_25
  bs_25
 • :bs_42:
  bs_42
  bs_42
 • :bs_118:
  bs_118
  bs_118
 • :bs_17:
  bs_17
  bs_17
 • :bs_50:
  bs_50
  bs_50
 • :bs_126:
  bs_126
  bs_126
 • :bs_9:
  bs_9
  bs_9
 • :bs_58:
  bs_58
  bs_58
 • :bs_134:
  bs_134
  bs_134
 • popo Smilies
 • :angry32:
  angry
  angry
 • :boss13:
  boss
  boss
 • :cry21:
  cry
  cry
 • :pudency123:
  pudency
  pudency
 • :sure11:
  sure
  sure
 • :after_boom2:
  after_boom
  after_boom
 • :beat_shot40:
  beat_shot
  beat_shot
 • :confident18:
  confident
  confident
 • :go26:
  go
  go
 • :nose123:
  nosebleed
  nosebleed
 • :smile22:
  smile
  smile
 • :too_sad11:
  too_sad
  too_sad
 • :look1down:
  look_down
  look_down
 • :baffle37:
  baffle
  baffle
 • :byeby15e:
  byebye
  byebye
 • :dribble12:
  dribble
  dribble
 • :sad22:
  sad
  sad
 • :sweat11:
  sweat
  sweat
 • :amazed13:
  amazed
  amazed
 • :big_smile12:
  big_smile
  big_smile
 • :cool_0022:
  cool_002
  cool_002
 • :hell1boy:
  hell_boy
  hell_boy
 • :ops123:
  ops
  ops
 • :still_dreaming34:
  still_dreaming
  still_dreaming
 • :what123:
  what
  what
 • :adore14:
  adore
  adore
 • :beat_plaster39:
  beat_plaster
  beat_plaster
 • :choler17:
  choler
  choler
 • :feel_good12:
  feel_good
  feel_good
 • :misdo123:
  misdoubt
  misdoubt
 • :shame24:
  shame
  shame
 • :tire21:
  tire
  tire
 • :hungry23:
  hungry
  hungry
 • :bad_smelly36:
  bad_smelly
  bad_smelly
 • :burn_joss_stick1:
  burn_joss_stick
  burn_joss_stick
 • :doubt12:
  doubt
  doubt
 • :rap123:
  rap
  rap
 • :surrender11:
  surrender
  surrender
 • :ah31:
  ah
  ah
 • :beauty11:
  beauty
  beauty
 • :confuse19:
  confuse
  confuse
 • :haha23:
  haha
  haha
 • :oh312:
  oh
  oh
 • :spiderman44:
  spiderman
  spiderman
 • :waaaht11:
  waaaht
  waaaht
 • :beat_brick38:
  beat_brick
  beat_brick
 • :canny16:
  canny
  canny
 • :embarrassed12:
  embarrassed
  embarrassed
 • :matri123:
  matrix
  matrix
 • :sexygirl2:
  sexy_girl
  sexy_girl
 • :sweet_kiss11:
  sweet_kiss
  sweet_kiss
 • YOYO
 • :171:
  171
  171
 • :37:
  37
  37
 • :130:
  130
  130
 • :220:
  220
  220
 • :138:
  138
  138
 • :4:
  4
  4
 • :228:
  228
  228
 • :146:
  146
  146
 • :13:
  13
  13
 • :236:
  236
  236
 • :154:
  154
  154
 • :21:
  21
  21
 • :244:
  244
  244
 • :162:
  162
  162
 • :29:
  29
  29
 • :252:
  252
  252
 • :80:
  80
  80
 • :127:
  127
  127
 • :260:
  260
  260
 • :87:
  87
  87
 • :179:
  179
  179
 • :45:
  45
  45
 • :95:
  95
  95
 • :187:
  187
  187
 • :53:
  53
  53
 • :103:
  103
  103
 • :195:
  195
  195
 • :61:
  61
  61
 • :111:
  111
  111
 • :203:
  203
  203
 • :69:
  69
  69
 • :119:
  119
  119
 • :211:
  211
  211
 • :168:
  168
  168
 • :34:
  34
  34
 • :257:
  257
  257
 • :217:
  217
  217
 • :135:
  135
  135
 • :225:
  225
  225
 • :143:
  143
  143
 • :10:
  10
  10
 • :233:
  233
  233
 • :151:
  151
  151
 • :18:
  18
  18
 • :241:
  241
  241
 • :159:
  159
  159
 • :26:
  26
  26
 • :249:
  249
  249
 • :124:
  124
  124
 • :216:
  216
  216
 • :85:
  85
  85
 • :176:
  176
  176
 • :42:
  42
  42
 • :92:
  92
  92
 • :184:
  184
  184
 • :50:
  50
  50
 • :100:
  100
  100
 • :192:
  192
  192
 • :58:
  58
  58
 • :108:
  108
  108
 • :200:
  200
  200
 • :66:
  66
  66
 • :116:
  116
  116
 • :208:
  208
  208
 • :76:
  76
  76
 • :254:
  254
  254
 • :173:
  173
  173
 • :39:
  39
  39
 • :132:
  132
  132
 • :222:
  222
  222
 • :140:
  140
  140
 • :6:
  6
  6
 • :230:
  230
  230
 • :148:
  148
  148
 • :15:
  15
  15
 • :238:
  238
  238
 • :156:
  156
  156
 • :23:
  23
  23
 • :246:
  246
  246
 • :164:
  164
  164
 • :31:
  31
  31
 • :213:
  213
  213
 • :82:
  82
  82
 • :129:
  129
  129
 • :262:
  262
  262
 • :89:
  89
  89
 • :181:
  181
  181
 • :47:
  47
  47
 • :97:
  97
  97
 • :189:
  189
  189
 • :55:
  55
  55
 • :105:
  105
  105
 • :197:
  197
  197
 • :63:
  63
  63
 • :113:
  113
  113
 • :205:
  205
  205
 • :71:
  71
  71
 • :121:
  121
  121
 • :170:
  170
  170
 • :36:
  36
  36
 • :259:
  259
  259
 • :219:
  219
  219
 • :137:
  137
  137
 • :2:
  2
  2
 • :227:
  227
  227
 • :145:
  145
  145
 • :12:
  12
  12
 • :235:
  235
  235
 • :153:
  153
  153
 • :20:
  20
  20
 • :243:
  243
  243
 • :161:
  161
  161
 • :28:
  28
  28
 • :251:
  251
  251
 • :126:
  126
  126
 • :178:
  178
  178
 • :44:
  44
  44
 • :94:
  94
  94
 • :186:
  186
  186
 • :52:
  52
  52
 • :102:
  102
  102
 • :194:
  194
  194
 • :60:
  60
  60
 • :110:
  110
  110
 • :202:
  202
  202
 • :68:
  68
  68
 • :118:
  118
  118
 • :210:
  210
  210
 • :79:
  79
  79
 • :166:
  166
  166
 • :33:
  33
  33
 • :256:
  256
  256
 • :134:
  134
  134
 • :224:
  224
  224
 • :142:
  142
  142
 • :9:
  9
  9
 • :232:
  232
  232
 • :150:
  150
  150
 • :17:
  17
  17
 • :240:
  240
  240
 • :158:
  158
  158
 • :25:
  25
  25
 • :248:
  248
  248
 • :123:
  123
  123
 • :215:
  215
  215
 • :84:
  84
  84
 • :175:
  175
  175
 • :41:
  41
  41
 • :167_:
  167
  167
 • :91:
  91
  91
 • :183:
  183
  183
 • :49:
  49
  49
 • :99:
  99
  99
 • :191:
  191
  191
 • :57:
  57
  57
 • :107:
  107
  107
 • :199:
  199
  199
 • :65:
  65
  65
 • :115:
  115
  115
 • :207:
  207
  207
 • :73:
  73
  73
 • :172:
  172
  172
 • :38:
  38
  38
 • :131:
  131
  131
 • :221:
  221
  221
 • :139:
  139
  139
 • :5:
  5
  5
 • :229:
  229
  229
 • :147:
  147
  147
 • :14:
  14
  14
 • :237:
  237
  237
 • :155:
  155
  155
 • :22:
  22
  22
 • :245:
  245
  245
 • :163:
  163
  163
 • :30:
  30
  30
 • :253:
  253
  253
 • :212:
  212
  212
 • :81:
  81
  81
 • :128:
  128
  128
 • :261:
  261
  261
 • :88:
  88
  88
 • :180:
  180
  180
 • :46:
  46
  46
 • :96:
  96
  96
 • :188:
  188
  188
 • :54:
  54
  54
 • :104:
  104
  104
 • :196:
  196
  196
 • :62:
  62
  62
 • :112:
  112
  112
 • :204:
  204
  204
 • :70:
  70
  70
 • :120:
  120
  120
 • :169:
  169
  169
 • :35:
  35
  35
 • :258:
  258
  258
 • :218:
  218
  218
 • :136:
  136
  136
 • :1:
  1
  1
 • :226:
  226
  226
 • :144:
  144
  144
 • :11:
  11
  11
 • :234:
  234
  234
 • :152:
  152
  152
 • :19:
  19
  19
 • :242:
  242
  242
 • :160:
  160
  160
 • :27:
  27
  27
 • :250:
  250
  250
 • :125:
  125
  125
 • :86:
  86
  86
 • :177:
  177
  177
 • :43:
  43
  43
 • :93:
  93
  93
 • :185:
  185
  185
 • :51:
  51
  51
 • :101:
  101
  101
 • :193:
  193
  193
 • :59:
  59
  59
 • :109:
  109
  109
 • :201:
  201
  201
 • :67:
  67
  67
 • :117:
  117
  117
 • :209:
  209
  209
 • :78:
  78
  78
 • :255:
  255
  255
 • :40:
  40
  40
 • :133:
  133
  133
 • :223:
  223
  223
 • :141:
  141
  141
 • :7:
  7
  7
 • :231:
  231
  231
 • :149:
  149
  149
 • :16:
  16
  16
 • :239:
  239
  239
 • :157:
  157
  157
 • :24:
  24
  24
 • :247:
  247
  247
 • :165:
  165
  165
 • :32:
  32
  32
 • :122:
  122
  122
 • :214:
  214
  214
 • :83:
  83
  83
 • :174:
  174
  174
 • :8_:
  8
  8
 • :90:
  90
  90
 • :182:
  182
  182
 • :48:
  48
  48
 • :98:
  98
  98
 • :190:
  190
  190
 • :56:
  56
  56
 • :106:
  106
  106
 • :198:
  198
  198
 • :64:
  64
  64
 • :114:
  114
  114
 • :206:
  206
  206
 • :72:
  72
  72
 • Co Quoc Gia
 • :SRILANKA:
  SRILANKA
  SRILANKA
 • :BRAZIL:
  BRAZIL
  BRAZIL
 • :INDONESIA:
  INDONESIA
  INDONESIA
 • :MALAYSIA:
  MALAYSIA
  MALAYSIA
 • :VIETNAM:
  VIETNAM
  VIETNAM
 • :PHILIPPINES:
  PHILIPPINES
  PHILIPPINES
 • :ARGENTINA:
  ARGENTINA
  ARGENTINA
 • :FRANCE:
  FRANCE
  FRANCE
 • :JAPAN:
  JAPAN
  JAPAN
 • :UK:
  UK
  UK
 • :NEWZEALAND:
  NEWZEALAND
  NEWZEALAND
 • :SWEDEN:
  SWEDEN
  SWEDEN
 • :DENMARK:
  DENMARK
  DENMARK
 • :IRAQ:
  IRAQ
  IRAQ
 • :SOUTHAFRICA:
  SOUTHAFRICA
  SOUTHAFRICA
 • :BANGLADESH:
  BANGLADESH
  BANGLADESH
 • :INDIA:
  INDIA
  INDIA
 • :LEBANON:
  LEBANON
  LEBANON
 • :USA:
  USA
  USA
 • :PAKISTAN:
  PAKISTAN
  PAKISTAN
 • :ENGLAND:
  ENGLAND
  ENGLAND
 • :ITALY:
  ITALY
  ITALY
 • :SYRIA:
  SYRIA
  SYRIA
 • :SUDAN:
  SUDAN
  SUDAN
 • :CANADA:
  CANADA
  CANADA
 • :IRAN:
  IRAN
  IRAN
 • :NETHERLANDS:
  NETHERLANDS
  NETHERLANDS
 • :SAUDIARABIA:
  SAUDIARABIA
  SAUDIARABIA
 • :AUSTRALIA:
  AUSTRALIA
  AUSTRALIA
 • :GREECE:
  GREECE
  GREECE
 • :KUWAIT:
  KUWAIT
  KUWAIT
 • :UNITEDARABEMIRATES:
  UNITEDARABEMIRATES
  UNITEDARABEMIRATES
 • :NORWAY:
  NORWAY
  NORWAY
 • :SWITZERLAND:
  SWITZERLAND
  SWITZERLAND
 • :EGYPT:
  EGYPT
  EGYPT
 • :IRELAND:
  IRELAND
  IRELAND